Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 13 Segersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 13 Segersjö 1367 25,7% 29,9% 22,6% 21,7% 4,6% 47,6% 52,4% 12,6%  
Summa 1367 25,7% 29,9% 22,6% 21,7% 4,6% 47,6% 52,4% 12,6%

http://www.val.se