Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 24 Kulturen Tumba park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 24 Kulturen Tumba park 945 23,4% 32,1% 18,9% 25,6% 4,7% 45,5% 54,5% 9,5%  
Summa 945 23,4% 32,1% 18,9% 25,6% 4,7% 45,5% 54,5% 9,5%

http://www.val.se