Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk 1645 20,3% 38,6% 25,0% 16,1% 9,8% 50,7% 49,3% 8,0%  
Summa 1645 20,3% 38,6% 25,0% 16,1% 9,8% 50,7% 49,3% 8,0%

http://www.val.se