Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 16 Kassmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 16 Kassmyra 1203 17,4% 37,3% 25,4% 19,9% 8,8% 51,7% 48,3% 6,0%  
Summa 1203 17,4% 37,3% 25,4% 19,9% 8,8% 51,7% 48,3% 6,0%

http://www.val.se