Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 6 Banslätt/Römossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 6 Banslätt/Römossen 1438 14,2% 23,2% 20,2% 42,4% 5,5% 44,8% 55,2% 5,3%  
Summa 1438 14,2% 23,2% 20,2% 42,4% 5,5% 44,8% 55,2% 5,3%

http://www.val.se