Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 9 Södra Lanthem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 9 Södra Lanthem 1107 16,5% 41,6% 25,9% 16,0% 9,3% 50,3% 49,7% 5,1%  
Summa 1107 16,5% 41,6% 25,9% 16,0% 9,3% 50,3% 49,7% 5,1%

http://www.val.se