Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 15 Broängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 15 Broängen 1182 18,7% 33,8% 26,7% 20,7% 8,3% 50,6% 49,4% 8,0%  
Summa 1182 18,7% 33,8% 26,7% 20,7% 8,3% 50,6% 49,4% 8,0%

http://www.val.se