Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 14 Tumba C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 14 Tumba C 1421 19,7% 28,7% 21,3% 30,3% 5,6% 48,3% 51,7% 10,6%  
Summa 1421 19,7% 28,7% 21,3% 30,3% 5,6% 48,3% 51,7% 10,6%

http://www.val.se