Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 4 G:a Tullingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 4 G:a Tullingeberg 1305 27,0% 33,5% 18,4% 21,1% 5,1% 49,5% 50,5% 7,2%  
Summa 1305 27,0% 33,5% 18,4% 21,1% 5,1% 49,5% 50,5% 7,2%

http://www.val.se