Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem 1836 21,1% 30,4% 19,7% 28,8% 6,6% 48,7% 51,3% 7,2%  
Summa 1836 21,1% 30,4% 19,7% 28,8% 6,6% 48,7% 51,3% 7,2%

http://www.val.se