Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 7 Tullingeskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 7 Tullingeskog 1090 16,0% 39,5% 21,4% 23,1% 7,1% 51,3% 48,7% 5,2%  
Summa 1090 16,0% 39,5% 21,4% 23,1% 7,1% 51,3% 48,7% 5,2%

http://www.val.se