Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 17 Skäcklinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 17 Skäcklinge 1943 22,4% 39,7% 26,6% 11,4% 8,9% 49,4% 50,6% 8,9%  
Summa 1943 22,4% 39,7% 26,6% 11,4% 8,9% 49,4% 50,6% 8,9%

http://www.val.se