Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 5 Tullinge Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 5 Tullinge Gård 817 16,6% 41,4% 18,0% 24,0% 9,3% 49,3% 50,7% 5,0%  
Summa 817 16,6% 41,4% 18,0% 24,0% 9,3% 49,3% 50,7% 5,0%

http://www.val.se