Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 22 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 22 Tuna 1491 21,4% 36,2% 20,1% 22,3% 5,5% 47,8% 52,2% 15,7%  
Summa 1491 21,4% 36,2% 20,1% 22,3% 5,5% 47,8% 52,2% 15,7%

http://www.val.se