Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd 1501 15,1% 33,5% 31,4% 19,9% 5,2% 53,4% 46,6% 5,7%  
Summa 1501 15,1% 33,5% 31,4% 19,9% 5,2% 53,4% 46,6% 5,7%

http://www.val.se