Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 8 Riksten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 8 Riksten 1083 30,1% 58,6% 8,0% 3,2% 6,0% 48,3% 51,7% 9,3%  
Summa 1083 30,1% 58,6% 8,0% 3,2% 6,0% 48,3% 51,7% 9,3%

http://www.val.se