Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 20 Storvreten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 20 Storvreten Ö 1407 24,4% 44,1% 18,6% 12,9% 6,9% 49,5% 50,5% 23,7%  
Summa 1407 24,4% 44,1% 18,6% 12,9% 6,9% 49,5% 50,5% 23,7%

http://www.val.se