Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 19 Storvreten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 19 Storvreten S 1820 23,6% 38,2% 20,7% 17,5% 8,2% 50,0% 50,0% 19,1%  
Summa 1820 23,6% 38,2% 20,7% 17,5% 8,2% 50,0% 50,0% 19,1%

http://www.val.se