Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 26 Uttran

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 26 Uttran 1203 15,1% 36,0% 26,8% 22,0% 8,1% 51,2% 48,8% 6,8%  
Summa 1203 15,1% 36,0% 26,8% 22,0% 8,1% 51,2% 48,8% 6,8%

http://www.val.se