Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 23 Nackdala/Solhöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 23 Nackdala/Solhöjden 1149 16,9% 36,1% 22,3% 24,7% 6,7% 49,3% 50,7% 7,6%  
Summa 1149 16,9% 36,1% 22,3% 24,7% 6,7% 49,3% 50,7% 7,6%

http://www.val.se