Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 3 Tullinge Parkhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 3 Tullinge Parkhem 1437 18,0% 42,6% 24,6% 14,8% 8,5% 50,5% 49,5% 7,3%  
Summa 1437 18,0% 42,6% 24,6% 14,8% 8,5% 50,5% 49,5% 7,3%

http://www.val.se