Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uppsala Mellersta 53450 32,4% 29,6% 18,1% 19,9% 5,7% 47,9% 52,1% 7,0%  
Uppsala Västra 54732 25,6% 33,3% 21,7% 19,4% 7,7% 49,4% 50,6% 7,7%  
Uppsala Östra 54773 20,4% 34,3% 22,6% 22,7% 6,5% 48,9% 51,1% 5,1%  
Uppsala 162955 26,1% 32,4% 20,8% 20,7% 6,6% 48,8% 51,2% 6,6%

http://www.val.se