Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - Uppsala Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Skolparken 1134 24,3% 18,5% 16,9% 40,3% 4,9% 47,0% 53,0% 4,1%  
2 Sankt Johannes 1157 46,2% 20,6% 13,7% 19,5% 7,7% 49,7% 50,3% 6,9%  
3 Fjärdingen 1049 35,7% 21,2% 18,6% 24,5% 5,6% 47,3% 52,7% 6,5%  
4 Östra Luthagen 1047 53,4% 18,4% 9,6% 18,6% 8,3% 47,8% 52,2% 4,3%  
5 Orphei drängars plats 1065 28,8% 19,4% 17,7% 34,1% 5,2% 49,5% 50,5% 7,5%  
6 Mikaelsplan 770 19,0% 32,2% 19,4% 29,5% 3,8% 47,5% 52,5% 4,5%  
7 Linnéträdgården 753 22,6% 29,2% 23,4% 24,8% 3,5% 48,3% 51,7% 5,7%  
8 Centrum 958 26,3% 28,0% 19,1% 26,6% 3,7% 53,3% 46,7% 8,4%  
9 Södra Centrum 1092 21,8% 30,2% 18,9% 29,1% 5,6% 48,2% 51,8% 7,2%  
10 Samariterhemmet 1236 19,6% 25,5% 17,8% 37,1% 2,3% 45,2% 54,8% 6,5%  
11 Västra Höganäs 1263 28,5% 30,2% 19,7% 21,5% 4,1% 48,6% 51,4% 4,7%  
12 Vaksalagatan-Njord 583 16,3% 21,8% 24,4% 37,6% 4,1% 46,8% 53,2% 2,9%  
13 Fålhagen-Östra Station 1248 30,4% 37,5% 16,9% 15,1% 5,8% 47,2% 52,8% 5,4%  
41 Polishuset 959 16,9% 25,5% 21,0% 36,6% 6,7% 43,1% 56,9% 4,6%  
42 Södra Svartbäcken 652 20,7% 33,4% 24,8% 21,0% 6,3% 47,2% 52,8% 4,1%  
43 Svartbäcken-Fyrishov 1264 23,6% 30,9% 21,4% 24,1% 5,9% 46,7% 53,3% 3,6%  
44 Östra Tuna Backar 901 16,3% 32,3% 28,9% 22,5% 4,2% 43,7% 56,3% 4,8%  
47 Centrala Svartbäcken 798 35,5% 40,1% 14,0% 10,4% 3,4% 46,1% 53,9% 4,1%  
48 Norra Svartbäcken 1081 15,4% 32,3% 28,1% 24,1% 6,9% 48,2% 51,8% 2,8%  
49 Tornet 1195 21,1% 35,1% 24,7% 19,2% 3,8% 50,4% 49,6% 4,3%  
50 Norra Portalgatan 783 35,1% 36,8% 18,9% 9,2% 6,0% 49,2% 50,8% 4,0%  
51 Djäknegatan 828 56,3% 26,2% 10,4% 7,1% 5,4% 47,7% 52,3% 11,8%  
52 Väktargatan 913 66,8% 21,0% 8,0% 4,2% 4,4% 47,5% 52,5% 13,7%  
53 Kantorsgatan 1169 80,5% 15,7% 2,7% 1,1% 9,7% 49,1% 50,9% 22,1%  
54 Höganäs-Väderkvarnsgatan 571 18,4% 36,3% 21,9% 23,5% 4,4% 49,2% 50,8% 5,3%  
55 Östra Höganäs 1226 38,8% 34,0% 11,4% 15,7% 5,4% 47,2% 52,8% 4,4%  
56 Södra Kvarngärdet 1231 26,1% 33,5% 21,5% 18,8% 8,2% 43,9% 56,1% 11,0%  
57 Norra Kvarngärdet 975 27,1% 42,7% 17,7% 12,5% 4,2% 47,2% 52,8% 17,2%  
91 Norra Luthagen 939 30,5% 25,7% 13,7% 30,1% 4,3% 47,0% 53,0% 6,0%  
92 Centrala Luthagen 1209 29,4% 26,6% 21,0% 22,9% 6,2% 47,3% 52,7% 4,3%  
93 Observatoriet 1284 82,7% 11,2% 1,6% 4,4% 8,1% 49,7% 50,3% 11,0%  
94 Rackarberget 1325 76,4% 19,2% 2,3% 2,0% 7,7% 52,1% 47,9% 17,7%  
96 Sydvästra Luthagen 1163 40,7% 30,6% 12,1% 16,6% 7,1% 45,9% 54,1% 5,0%  
97 Tiundaskolan 962 26,9% 32,0% 22,6% 18,5% 8,7% 47,3% 52,7% 4,6%  
99 Luthagen-Dalgatan 851 23,1% 25,6% 23,4% 27,8% 6,8% 46,8% 53,2% 5,2%  
100 Fyrisvall-Seminariet 1294 21,9% 37,7% 21,6% 18,8% 4,2% 49,2% 50,8% 4,2%  
101 Luthagen-Norra station 619 21,8% 29,7% 20,8% 27,6% 5,8% 45,6% 54,4% 5,5%  
103 Husbyborg 735 25,3% 35,2% 21,8% 17,7% 6,3% 49,7% 50,3% 6,3%  
131 Fålhagen-Vaksala Torg 1181 32,7% 31,9% 17,4% 18,0% 4,7% 47,2% 52,8% 4,4%  
132 Fålhagen-Almtuna 1182 36,4% 38,2% 14,3% 11,1% 4,0% 48,1% 51,9% 5,8%  
133 Norra Fålhagen 1185 29,0% 30,2% 20,5% 20,3% 6,1% 47,3% 52,7% 5,2%  
134 Östra Fålhagen 1143 24,8% 35,8% 23,2% 16,3% 5,9% 48,7% 51,3% 3,3%  
135 Fålhagen-Boländerna 907 30,3% 37,2% 19,4% 13,1% 7,5% 51,6% 48,4% 4,9%  
136 Norra Kungsängen 923 24,5% 41,5% 22,2% 11,8% 5,2% 48,3% 51,7% 4,2%  
137 Södra Kungsängen 1281 17,6% 36,5% 24,5% 21,5% 4,0% 47,3% 52,7% 4,8%  
187 Kåbo-Batteriparken 836 33,5% 36,7% 15,3% 14,5% 6,2% 56,3% 43,7% 18,5%  
188 Kåbo 739 34,6% 20,4% 22,9% 22,1% 9,6% 48,8% 51,2% 12,7%  
189 Kungsgärdet 732 20,1% 30,1% 29,4% 20,5% 9,0% 49,7% 50,3% 6,8%  
190 Sommarro 1309 25,5% 31,6% 20,9% 22,1% 5,7% 44,6% 55,4% 5,7%  
191 Eriksberg-Västertorg 1164 19,4% 33,2% 19,8% 27,6% 4,6% 47,0% 53,0% 7,0%  
192 Östra Eriksberg 1385 36,8% 28,8% 18,2% 16,2% 6,3% 47,6% 52,4% 9,3%  
193 Eriksberg-Marmorvägen 1201 24,1% 34,6% 21,3% 19,9% 5,0% 49,0% 51,0% 6,9%  
Uppsala Mellersta 53450 32,4% 29,6% 18,1% 19,9% 5,7% 47,9% 52,1% 7,0%

http://www.val.se