Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 136 Norra Kungsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
136 Norra Kungsängen 923 24,5% 41,5% 22,2% 11,8% 5,2% 48,3% 51,7% 4,2%  
Summa 923 24,5% 41,5% 22,2% 11,8% 5,2% 48,3% 51,7% 4,2%

http://www.val.se