Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 94 Rackarberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
94 Rackarberget 1325 76,4% 19,2% 2,3% 2,0% 7,7% 52,1% 47,9% 17,7%  
Summa 1325 76,4% 19,2% 2,3% 2,0% 7,7% 52,1% 47,9% 17,7%

http://www.val.se