Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 92 Centrala Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
92 Centrala Luthagen 1209 29,4% 26,6% 21,0% 22,9% 6,2% 47,3% 52,7% 4,3%  
Summa 1209 29,4% 26,6% 21,0% 22,9% 6,2% 47,3% 52,7% 4,3%

http://www.val.se