Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 96 Sydvästra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
96 Sydvästra Luthagen 1163 40,7% 30,6% 12,1% 16,6% 7,1% 45,9% 54,1% 5,0%  
Summa 1163 40,7% 30,6% 12,1% 16,6% 7,1% 45,9% 54,1% 5,0%

http://www.val.se