Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 57 Norra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
57 Norra Kvarngärdet 975 27,1% 42,7% 17,7% 12,5% 4,2% 47,2% 52,8% 17,2%  
Summa 975 27,1% 42,7% 17,7% 12,5% 4,2% 47,2% 52,8% 17,2%

http://www.val.se