Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 4 Östra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Östra Luthagen 1047 53,4% 18,4% 9,6% 18,6% 8,3% 47,8% 52,2% 4,3%  
Summa 1047 53,4% 18,4% 9,6% 18,6% 8,3% 47,8% 52,2% 4,3%

http://www.val.se