Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 11 Västra Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Västra Höganäs 1263 28,5% 30,2% 19,7% 21,5% 4,1% 48,6% 51,4% 4,7%  
Summa 1263 28,5% 30,2% 19,7% 21,5% 4,1% 48,6% 51,4% 4,7%

http://www.val.se