Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 93 Observatoriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
93 Observatoriet 1284 82,7% 11,2% 1,6% 4,4% 8,1% 49,7% 50,3% 11,0%  
Summa 1284 82,7% 11,2% 1,6% 4,4% 8,1% 49,7% 50,3% 11,0%

http://www.val.se