Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 44 Östra Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
44 Östra Tuna Backar 901 16,3% 32,3% 28,9% 22,5% 4,2% 43,7% 56,3% 4,8%  
Summa 901 16,3% 32,3% 28,9% 22,5% 4,2% 43,7% 56,3% 4,8%

http://www.val.se