Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 53 Kantorsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
53 Kantorsgatan 1169 80,5% 15,7% 2,7% 1,1% 9,7% 49,1% 50,9% 22,1%  
Summa 1169 80,5% 15,7% 2,7% 1,1% 9,7% 49,1% 50,9% 22,1%

http://www.val.se