Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 7 Linnéträdgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Linnéträdgården 753 22,6% 29,2% 23,4% 24,8% 3,5% 48,3% 51,7% 5,7%  
Summa 753 22,6% 29,2% 23,4% 24,8% 3,5% 48,3% 51,7% 5,7%

http://www.val.se