Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 49 Tornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
49 Tornet 1195 21,1% 35,1% 24,7% 19,2% 3,8% 50,4% 49,6% 4,3%  
Summa 1195 21,1% 35,1% 24,7% 19,2% 3,8% 50,4% 49,6% 4,3%

http://www.val.se