Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 191 Eriksberg-Västertorg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
191 Eriksberg-Västertorg 1164 19,4% 33,2% 19,8% 27,6% 4,6% 47,0% 53,0% 7,0%  
Summa 1164 19,4% 33,2% 19,8% 27,6% 4,6% 47,0% 53,0% 7,0%

http://www.val.se