Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 134 Östra Fålhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
134 Östra Fålhagen 1143 24,8% 35,8% 23,2% 16,3% 5,9% 48,7% 51,3% 3,3%  
Summa 1143 24,8% 35,8% 23,2% 16,3% 5,9% 48,7% 51,3% 3,3%

http://www.val.se