Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 187 Kåbo-Batteriparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
187 Kåbo-Batteriparken 836 33,5% 36,7% 15,3% 14,5% 6,2% 56,3% 43,7% 18,5%  
Summa 836 33,5% 36,7% 15,3% 14,5% 6,2% 56,3% 43,7% 18,5%

http://www.val.se