Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 48 Norra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
48 Norra Svartbäcken 1081 15,4% 32,3% 28,1% 24,1% 6,9% 48,2% 51,8% 2,8%  
Summa 1081 15,4% 32,3% 28,1% 24,1% 6,9% 48,2% 51,8% 2,8%

http://www.val.se