Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 5 Orphei drängars plats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Orphei drängars plats 1065 28,8% 19,4% 17,7% 34,1% 5,2% 49,5% 50,5% 7,5%  
Summa 1065 28,8% 19,4% 17,7% 34,1% 5,2% 49,5% 50,5% 7,5%

http://www.val.se