Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 192 Östra Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
192 Östra Eriksberg 1385 36,8% 28,8% 18,2% 16,2% 6,3% 47,6% 52,4% 9,3%  
Summa 1385 36,8% 28,8% 18,2% 16,2% 6,3% 47,6% 52,4% 9,3%

http://www.val.se