Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 54 Höganäs-Väderkvarnsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
54 Höganäs-Väderkvarnsgatan 571 18,4% 36,3% 21,9% 23,5% 4,4% 49,2% 50,8% 5,3%  
Summa 571 18,4% 36,3% 21,9% 23,5% 4,4% 49,2% 50,8% 5,3%

http://www.val.se