Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 1 Skolparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Skolparken 1134 24,3% 18,5% 16,9% 40,3% 4,9% 47,0% 53,0% 4,1%  
Summa 1134 24,3% 18,5% 16,9% 40,3% 4,9% 47,0% 53,0% 4,1%

http://www.val.se