Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 42 Södra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
42 Södra Svartbäcken 652 20,7% 33,4% 24,8% 21,0% 6,3% 47,2% 52,8% 4,1%  
Summa 652 20,7% 33,4% 24,8% 21,0% 6,3% 47,2% 52,8% 4,1%

http://www.val.se