Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 131 Fålhagen-Vaksala Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
131 Fålhagen-Vaksala Torg 1181 32,7% 31,9% 17,4% 18,0% 4,7% 47,2% 52,8% 4,4%  
Summa 1181 32,7% 31,9% 17,4% 18,0% 4,7% 47,2% 52,8% 4,4%

http://www.val.se