Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 137 Södra Kungsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
137 Södra Kungsängen 1281 17,6% 36,5% 24,5% 21,5% 4,0% 47,3% 52,7% 4,8%  
Summa 1281 17,6% 36,5% 24,5% 21,5% 4,0% 47,3% 52,7% 4,8%

http://www.val.se