Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 56 Södra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
56 Södra Kvarngärdet 1231 26,1% 33,5% 21,5% 18,8% 8,2% 43,9% 56,1% 11,0%  
Summa 1231 26,1% 33,5% 21,5% 18,8% 8,2% 43,9% 56,1% 11,0%

http://www.val.se