Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 135 Fålhagen-Boländerna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
135 Fålhagen-Boländerna 907 30,3% 37,2% 19,4% 13,1% 7,5% 51,6% 48,4% 4,9%  
Summa 907 30,3% 37,2% 19,4% 13,1% 7,5% 51,6% 48,4% 4,9%

http://www.val.se