Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 6 Mikaelsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Mikaelsplan 770 19,0% 32,2% 19,4% 29,5% 3,8% 47,5% 52,5% 4,5%  
Summa 770 19,0% 32,2% 19,4% 29,5% 3,8% 47,5% 52,5% 4,5%

http://www.val.se