Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 41 Polishuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
41 Polishuset 959 16,9% 25,5% 21,0% 36,6% 6,7% 43,1% 56,9% 4,6%  
Summa 959 16,9% 25,5% 21,0% 36,6% 6,7% 43,1% 56,9% 4,6%

http://www.val.se